< Alla nyheter

Vad kostar det att stå i Silver Lifes kö?

03 mars 2015

500 kronor per hushåll och år. Om du väljer att betala med inbetalningskort tillkommer en administrativ avgift på 50 kronor.