Vård- och omsorgsboende, Entré och odlingslådor

Silver Lifes omsorgsboenden övertas av Stiftelsen Stockholms Sjukhem  

Vård- och omsorgsboende, Entré och odlingslådor

Stockholms Sjukhem tar den 2 april 2024 över Silver Lifes omsorgsboenden i Näsby Slottspark i Täby och i Graninge Strand i Nacka. Sedan tidigare har driften av Silver Lifes omsorgsboende i Upplands Väsby övergått i Upplands Väsby kommuns regi.  

Omsorgsboendena har varit kärnan i Silver Lifes verksamhet. Med sin unika utformning, hemlika miljö, moderna och funktionella utrustning och framför allt dedikerad och välutbildad personal har de blivit mycket uppskattade av boende och anhöriga.

För att säkra en långsiktigt hållbar drift av omsorgsboendena övertas Silver Lifes omsorgsverksamhet den 2 april 2024 av Stockholms Sjukhem. I övergången ingår de två omsorgsboendena i Nacka och Täby med all personal och verksamhetschefer, system och utrustning. 

Stockholms Sjukhem, som är en allmännyttig stiftelse, har funnits i 150 år och är en av Sveriges största idéburna verksamheter. Stockholms Sjukhem har inget vinstsyfte och allt eventuellt överskott återinvesteras i utveckling, tillväxt och mervärde för de boende.  

– Stockholms Sjukhem är en fantastiskt fin idéburen verksamhet med en värdegrund och kvalitetsambition för svensk äldrevård som överensstämmer med vår. Vi har investerat stora resurser i att bygga upp väldigt omtyckta verksamheter med de boende och personalen i centrum. Övergången av driften till Stockholms Sjukhem borgar för en långsiktigt hållbar och högkvalitativ äldrevård i Graninge Strand och Näsby Slottspark, säger Carl-Johan Westring, VD på Silver Life   

– Vi är mycket glada att få välkomna alla boende, medarbetare och närstående på Graninge Strand och Näsby Slottspark att bli en del av Stockholms Sjukhem! Det är fantastiskt fina verksamheter och ett välkommet tillskott till vår expanderande äldreboendeverksamhet, säger Peter Ceder, äldreomsorgschef på Stockholms Sjukhem. 

För frågor om ovanstående kan vår medlemsservice kontaktas via info@silverlife.se.  

Om du eller en anhörig är intresserad av en plats på omsorgsboendena i Näsby Slottspark eller i Graninge Strand efter den 2a april 2024 kontaktas kommunens biståndshandläggare med önskemål om placering hos Stockholms Sjukhem på respektive plats.  

Mer information om Stiftelsen Stockholms Sjukhem hittar du på www.stockholmssjukhem.se  

Läs mer