Silver Life Graninge

Information om Silver Life

Silver Life Graninge

Silver Lifes omsorgsboenden övertas av Stiftelsen Stockholms Sjukhem. Medlemsverksamheten avvecklas och inga nya boenden kommer att utvecklas.

  • Stockholms Sjukhem tar den 2 april 2024 över Silver Lifes omsorgsboenden i Näsby Slottspark i Täby och i Graninge Strand i Nacka. Sedan tidigare har driften av Silver Lifes omsorgsboende i Upplands Väsby övergått i Upplands Väsby kommuns regi. 
  • I samband med att omsorgsboendena övergår i annan regi avvecklas också Silver Lifes lokala medlemsverksamhet i Täby, Nacka och Upplands Väsby.  
  • Silver Life har också beslutat att inte utveckla några nya senior- och trygghetsboenden. Kömedlemmar erbjuds möjligheten att övergå till den kostnadsfria medlemskön hos Villa Nest med bibehållen kötid.

Under de senaste åren har Silver Life investerat stora resurser i utvecklingen av omsorgsboenden med intilliggande senior- och trygghetsboenden. Tyvärr har verksamheten sedan starten dragits med stora förluster. För att säkra en långsiktigt hållbar drift av omsorgsboendena – kärnan av Silver Life med den absoluta majoriteten av antalet anställda och omsättning – övertas de den 2 april 2024 av Stockholms Sjukhem. 

Stockholms Sjukhem, som är en allmännyttig stiftelse, har funnits i 150 år och är en av Sveriges största idéburna verksamheter. Stockholms Sjukhem har inget vinstsyfte och allt eventuellt överskott återinvesteras i utveckling, tillväxt och mervärde för de boende. I övergången ingår de två omsorgsboendena i Nacka och Täby. Sedan tidigare har driften av omsorgsboendet i Upplands Väsby övergått i Upplands Väsby kommuns regi. För mer information om Stockholms Sjukhem klicka här.

Senior- och trygghetsboenden 

Utöver omsorgsboendena har Silver Life utvecklat tjänster till boende i senior- och trygghetsboenden i anslutning till omsorgsboendena. Silver Life har dock inte varit fastighetsägare eller haft möjlighet att ha ett obligatoriskt medlemskap. Tyvärr har verksamheten haft alltför få medlemmar och dragits med stora förluster, vilket gör att det inte finns förutsättningar att driva de lokala medlemsverksamheterna vidare. 

I samband med övergången av omsorgsboendena till Stockholms Sjukhem avvecklas därför de lokala serviceverksamheterna. Silver Life arbetar tillsammans med fastighetsägare och andra lokala aktörer med ambitionen att hitta bästa möjliga alternativa lösningar för de boende.

Medlemskön

Silver Life har också beslutat att inte utveckla några nya senior- och trygghetsboenden. Medlemmar i Silver Lifes medlemskö till framtida boenden erbjuds möjligheten att övergå till medlemskön hos Villa Nest med bibehållen kötid. 

Villa Nest är ett mycket uppskattat koncept som liknar Silver Lifes senior- och trygghetsboenden. Villa Nest driver idag ett trygghetsboende i Täby och är i färd med att bygga ett till, och har planer på fler senior- och trygghetsboenden runt Stockholm. Att stå i kö hos Villa Nest är kostnadsfritt. Du kan besöka Villa Nests hemsida här.

För frågor om ovanstående kan vår medlemsservice kontaktas via info@silverlife.se

Läs mer