Omsorgsboende i Stockholm

På Silver Lifes omsorgsboende i Stockholm är våra boendes behov och önskemål vår högsta prioritet. Hos oss får våra boende en trygg, social och stimulerande vardag i åldrandets alla skeden. Vi erbjuder 54 välplanerade lägenheter byggda i vacker omkringliggande miljö, inklusive parlägenheter. Även du som inte bor hos oss sedan tidigare är välkommen att söka. 

Omsorgsboende med respekt och integritet

När dagen kommer då hemtjänst inte längre kan tillgodose behoven av vård och omsorg, är en flytt till vårt omsorgsboende ett naturligt steg som kanske inte blir så omvälvande, då platsen och människorna runt omkring är densamma. De boendes behov och önskemål skapar ramarna för Silver Lifes omsorgsboende. Vi arbetar till exempel med stor flexibilitet vad gäller personliga önskemål, omsorg och aktiviteter, alltid med högsta respekt för individen. 

Tillsammans lägger vi upp en individuell plan där du som nära anhörig får kontinuerlig återkoppling och samverkan med oss.

Omsorgsboende Lägenhet

Varför ska jag välja Silver Lifes omsorgsboende?

 • Vi erbjuder hemtrevliga, bekväma boenden med hög standard i hus med tilltalande fasader
 • Flytten från Silver Lifes seniorboende till vårt omsorgsboende blir naturlig
 • Med en personlig kontaktperson och engagerad personal med avsatt tid för individen får denne trygghet och livskvalitet
 • Vi är flexibla och  tillgodoser i största mån den boendes behov och önskningar 
 • Respekt och integritet utgör grunden för vår verksamhet
 • Vi har flera olika forum för det sociala behovet och aktiviteter
 • Den vackra omkringliggande miljön inger lugn och inspirerar till rörelse
 • Vår restaurang håller hög kvalitet

Kan jag få offentlig finansiering för Silver Lifes omsorgsboende i Stockholm?

För offentlig finansiering av vård- och omsorgsplats krävs ett bisgtåndsbeslut från kommunen. Vi erbjuder plats till den som fått ansökan om vård- och omsorgsboende beviljad. 

 • Den som flyttar in i vård- och omsorgsboendet efter biståndsbeslutet betalar förutom hyran en nationellt fastställd omsorgsavgift om cirka 2000 kronor, samt en måltidsavgift
 • Om önskemål finns om att få flytta in i en lägenhet i vårt omsorgsboende utan biståndsbeslut är det också möjligt, då med privat finansiering
 • Utöver det som ingår i vård- och omsorgsbeslutet från kommunnen kan de boende köpa tilläggstjänster enligt egna önskemål
 • De som sedan tidigare bott i Silver Lifes seniorlägenheter och har erlagt medlemsavgift i Silver Life gör det inte längre efter flytt till vård- och omsorgsboende

Vi har enheter i skärgårdsmiljö i Nacka, citynära i Uppland Väsby och i vackra Näsby slottspark i Täby.

Varmt välkomna att kontakta oss för mer information eller för att ställa er i kö till vårt omsorgsboende!