Ålderdomshem i Stockholm

På Silver Lifes privata ålderdomshem i Stockholm står våra boendes behov och önskemål i fokus. Här erbjuder vi en trygg, stimulerande och social vardag för åldrandets alla skeden. Vi har 54 välplanerade lägenheter i vacker miljö, så även parlägenheter. Även den som inte bor hos oss sedan tidigare är välkommen att söka. 

Ålderdomshem med respekt och integritet

Alla människor är unika och har unika behov. När dagen kommer då hemtjänst inte längre kan tillgodose behoven av vård och omsorg, är en flytt till vårt ålderdomshem ett steg som kanske inte blir så dramatiskt, eftersom platsen och människorna runt omkring är densamma. Silver Lifes ålderdomshem är utformat helt efter de boendes önskemål och behov. Vi arbetar med stor flexibilitet vad gäller omsorg och aktiviteter, alltid med högsta respekt för individen. Tillsammans lägger vi upp en individuell plan där du som nära anhörig får kontinuerlig återkoppling och samverkan med oss.

Villa Boberg, Restaurang

Varför Silver Lifes ålderdomshem?

 • Vi erbjuder hemtrevliga, bekväma boenden med hög standard i hus med tilltalande fasader
 • Med en personlig kontaktperson och engagerad personal med mycket tid för den boende, erbjuder vi trygghet och livskvalitet
 • Vi är mycket flexibla och  tillgodoser i största mån den boendes behov och önskningar 
 • Vi värnar om respekt och integritet
 • Vi har flera forum för det sociala behovet och aktiviteter
 • Den vackra omkringliggande miljön inger lugn och inspirerar till rörelse
 • Vår restaurang håller hög kvalitet
Vård- och omsorgsboende, Vinterträdgård

Kan jag få offentlig finansiering av Silver Lifes ålderdomshem? 

För offentlig finansiering av vård- och omsorgsplats krävs ett biståndsbeslut från kommunen. Vi erbjuder plats till den som fått ansökan om vård- och omsorgsboende beviljad. 

 • Den som flyttar in i vård- och omsorgsboendet efter biståndsbeslutet betalar förutom hyran en nationellt fastställd omsorgsavgift om cirka 2000 kronor, samt en måltidsavgift
 • Om önskemål finns om att få flytta in i en lägenhet i vårt ålderdomshem utan biståndsbeslut är det också möjligt, då med privat finansiering
 • Utöver det som ingår i vård- och omsorgsbeslutet från kommunnen erbjuder vi att kunna köpa tilläggstjänster enligt egna önskemål
 • De som sedan tidigare bott i Silver Lifes seniorlägenheter och har erlagt medlemsavgift i Silver Life gör det inte längre efter flytt till vård- och omsorgsboende

Vi har enheter i skärgårdsmiljö i Nacka, citynära i Uppland Väsby och i vackra Näsby slottspark i Täby

Varmt välkomna att kontakta oss för mer information eller för att ställa er i kö till en lägenhet!