Vård- och omsorgsboende

Alla människor är unika och har unika önskemål och behov – hela livet

Omsorg med respekt och integritet

Silver Life erbjuder boende under åldrandets alla skeden och utgår från att varje individ är unik och har unika behov. När hemtjänst i det egna hemmet inte längre kan tillgodose behoven av vård- och omsorg kan det bli aktuellt med en flytt till ett vård- och omsorgsboende. Varje Silver Life-enhet har ett vård- och omsorgsboende med 54 välplanerade lägenheter, även parlägenheter finns tillgängliga. Även den som inte bor hos Silver Life sedan tidigare kan söka plats.

Vård- och omsorgsboendet är personligt utformat så att de boendes önskemål tillgodoses i största möjliga utsträckning. Vi erbjuder stor flexibilitet beträffande mattider, aktiviteter och respekt för individen samt en hög grad av återkoppling/ samverkan med anhöriga. En individuell plan läggs alltid upp tillsammans med den boende och närstående. Uppföljning och utvärdering görs kontinuerligt.

  • För offentlig finansiering av vård- och omsorgsplats krävs ett biståndsbeslut från kommunen och Silver Life erbjuder plats till den som fått ansökan om vård- och omsorgsboende beviljad.
  • Den som flyttar in i vård- och omsorgsboende efter biståndsbeslut betalar förutom hyra en nationellt fastställd omsorgsavgift (ca. 2000kr), samt en måltidsavgift som kan variera något mellan våra boenden.
  • Finns önskemål om att få flytta in i lägenhet i vårt vård- och omsorgsboende utan biståndsbeslut är det också möjligt, då med privat finansiering.
  • Utöver det som ingår i vård- och omsorgsbeslutet från kommunen finns det möjlighet att av Silver Life köpa tilläggstjänster enligt egna önskemål.
  • (De som sedan tidigare bott i Silver Lifes seniorlägenhet och har erlagt medlemsavgift i Silver Life gör inte längre det efter inflytt i vård- och omsorgsboende.)

Enheter med Vård- och omsorgsboende

Nacka

I naturskön skärgårdsmiljö i Graninge finner du vår nybyggda Silver Life-enhet med drygt 130 l...

Läs mer

Upplands Väsby

I Upplands Väsby planerar vi för ett boende för den som uppskattar att ha nära till allt. Områd...

Läs mer

Täby

Täby kommun och Silver Life har tillsammans med fastig­hets­utvecklings­bolaget Niam kommit öv...

Läs mer