Vård- och omsorgsboende

Alla människor är unika och har unika önskemål och behov – hela livet

Omsorg med respekt och integritet

Silver Life erbjuder boende under åldrandets alla skeden och utgår från att varje individ är unik och har unika behov. När hemtjänst i det egna hemmet inte längre kan tillgodose behoven av vård- och omsorg kan det bli aktuellt med en flytt till ett vård- och omsorgsboende. Varje Silver Life-enhet har ett vård- och omsorgsboende med 54 välplanerade lägenheter, även parlägenheter finns tillgängliga. Även den som inte bor hos Silver Life sedan tidigare kan söka plats.

Omsorgsboende Lägenhet

Personligt vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboendet är personligt utformat så att de boendes önskemål tillgodoses i största möjliga utsträckning. En individuell plan läggs alltid upp tillsammans med den boende och närstående. Uppföljning och utvärdering görs kontinuerligt.

Schackbräde med pjäser på ett vitt bord med orkidée
Grå stol med gult täcke
Silver-Life-Graninge

Privat äldreboende med biståndsbeslut

  • För offentlig finansiering av vård- och omsorgsplats krävs ett biståndsbeslut från kommunen och Silver Life erbjuder plats till den som fått ansökan om vård- och omsorgsboende beviljad.
  • Den som flyttar in i vård- och omsorgsboende efter biståndsbeslut betalar förutom hyra en nationellt fastställd omsorgsavgift (ca. 2000kr), samt en måltidsavgift som kan variera något mellan våra boenden.
  • Finns önskemål om att få flytta in i lägenhet i vårt vård- och omsorgsboende utan biståndsbeslut är det också möjligt, då med privat finansiering.
  • Utöver det som ingår i vård- och omsorgsbeslutet från kommunen finns det möjlighet att av Silver Life köpa tilläggstjänster enligt egna önskemål.
  • (De som sedan tidigare bott i Silver Lifes seniorlägenhet och har erlagt medlemsavgift i Silver Life gör inte längre det efter inflytt i vård- och omsorgsboende.)

Våra öppna enheter

silverlife i graninge

Naturnära seniorboende i Nacka

I naturskön skärgårdsmiljö vid Graninge Stiftsgård finner du vår nybyggda Silver Life-enhet.

Läs mer

Ås vy Silver Life Upplands Väsby

Silver Life Upplands Väsby – stadsnära och modernt

Silver Life Väsby Towers i Upplands Väsby är boendet för den som uppskattar att ha nära till allt!

Läs mer

Visionsbild Silver Life Täby Niam

Täby – Näsby Slottspark, seniorboende i anrik miljö

Täby kommun och Silver Life har tillsammans med fastig­hets­utvecklings­bolaget Niam utvecklat en Silver Life Näsby Slottspark i klassiska Näsby Park.

Läs mer