Vanliga frågor

Här kan du finna svar på våra vanligaste frågor. Klicka på en fråga så visas svaret. Om du har ytterligare frågor så är du självklart välkommen att kontakta oss.

Vanliga frågor om vårt kösystem

Ja, Silver Life har en gemensam kö som gäller till samtliga våra nyetableringar.

Ja.

500 kronor per hushåll och år. Om du väljer att betala med inbetalningskort tillkommer en administrativ avgift på 50 kronor.

Ja, det går bra. Du måste då kontakta oss så hjälper vi till.

Din förtur genom vårt kösystem gäller även för din familj: make/maka, registrerad partner, sambo.

Din plats i kön avgörs av hur många ködagar du har. Om du är osäker på ditt antal ködagar är det bara att kontakta oss.

Ja, du har möjlighet att göra en förtursanmälan på upp till fem olika lägenheter per enhet.

Om det kommer in många förtursanmälningar på samma lägenhet kommer den som har högst antal ködagar att få välja först.

När lägenheterna i våra nya enheter går ut till försäljning, eller i förekommande fall uthyrning, kommer de som står i vår kö få erbjudande om att anmäla intresse för de olika lägenheterna under en period på ca tre-fyra veckor.

Silver Lifes kö gäller primärt för våra nyetableringar.

Vid försäljning förmedlar vi gärna kontakt till de personer som står i vår kö.

För hyresrätter gäller antalet ködagar vid såväl inflyttning för första gången som vid de tillfällen någon flyttar ut.

Vanliga frågor om Silver Life boende

Nej, Silver Life saknar koppling till de kommunala bostadsförmedlingarna.

Uthyrning på grund av tillfällig vistelse under begränsad tid på annan ort kan godkännas av bostadsrättsföreningen eller hyresvärden förutsatt att uthyrningen sker i enlighet med föreningens stadgar och gällande lagstiftning.

Ja, Silver Life planerar ett antal ytterligare enheter och tittar kontinuerligt på olika platser. Vi har väldigt höga krav på de platser vi utvärderar.

Vi invigde vår första enhet Nacka/Graninge under sommaren 2019. I Täby inledde vi vår verksamhet i januari 2021 och Upplands Väsby under augusti 2021.

När man flyttar in i någon av Silver Lifes lägenheter betalar man en medlemsavgift för mat, service och gemensamma lokaler. Avgifterna skiljer sig mellan våra enheter, mer information finner du under varje enhet.

Priset för en bostadsrätt eller hyresrätt hos Silver Life sätts i relation till vad övriga likvärdiga lägenheter i området kostar.

Flyttar man in i Silver Lifes vård- och omsorgsboende betalar man i vanlig ordning hyra för den lägenhet man nyttjar där och en fast matavgift. Man betalar också en omvårdnadsavgift till kommunen.

Silver Lifes erbjudanden riktar sig främst till seniorer 65+. Vi har ingen övre åldersgräns.

För tillfället koncentrerar vi oss på att etablera oss i Stockholmsområdet med omnejd.

Nej, eftersom en lägenhet i Silver Life är som vilken lägenhet som helst är det upp till var och en som är intresserad att flytta in hos oss. Det är först om man är i behov av ett vård-och omsorgsboende som man får en relation till kommunen.