Vanliga frågor

Här kan du finna svar på våra vanligaste frågor. Klicka på en fråga så visas svaret. Om du har ytterligare frågor så är du självklart välkommen att kontakta oss.

Vanliga frågor om vårt kösystem

Har Silver Life en gemensam kö för samtliga enheter?

Ja, Silver Life har en gemensam kö som gäller till samtliga våra nyetableringar.

Kan jag säga upp min köplats när som helst?

Ja

Vad kostar det att stå i Silver Lifes kö?

500 kronor per hushåll och år. Om du väljer att betala med inbetalningskort tillkommer en administrativ avgift på 50 kronor.

Kan jag överlåta mitt ködatum till andra personer i min familj? Hur går det i så fall till?

Ja, det går bra. Du måste då fylla i en överlåtelseblankett som vi skickar hem till dig.

Behöver alla i familjen stå i kö eller gäller köplatsen flera?

Din förtur genom vårt kösystem gäller även för din familj: make/maka, registrerad partner, sambo.

Vad har jag för plats i kön?

Din plats i kön avgörs av hur många ködagar du har. Om du är osäker på ditt antal ködagar är det bara att kontakta oss.

Kan jag anmäla mig som intresserad till flera lägenheter inom samma enhet?

Ja, du har möjlighet att göra en förtursanmälan på upp till fem olika lägenheter per enhet.

Vem får välja först om fler vill köpa eller hyra samma bostad?

Om det kommer in många förtursanmälningar på samma lägenhet kommer den som har högst antal ködagar att få välja först.

Hur nyttjar jag min förtur?

När lägenheterna i våra nya enheter går ut till försäljning, eller i förekommande fall uthyrning, kommer de som står i vår kö få erbjudande om att anmäla intresse för de olika lägenheterna under en period på ca fyra veckor.

Hur fungerar kön till de lägenheter som säljs eller hyrs ut för andra gången?

Silver Lifes kö gäller primärt för våra nyetableringar.

Vid försäljning förmedlar vi gärna kontakt till de personer som står i vår kö. En förutsättning för att köpa lägenheten är att köparen behöver vara över 60 år samt medlem i Silver Life.

För hyresrätter gäller antalet ködagar vid såväl inflyttning för första gången som vid de tillfällen någon flyttar ut.

Vanliga frågor om Silver Life boende

Förmedlas Silver Lifes hyreslägenheter via bostadsförmedlingens kö?

Nej, Silver Life saknar koppling till de kommunala bostadsförmedlingarna.

Kan jag köpa/hyra lägenhet i Silver Life och under en tid hyra ut den i andra hand?

Uthyrning på grund av tillfällig vistelse under begränsad tid på annan ort kan godkännas av bostadsrättsföreningen eller hyresvärden förutsatt att uthyrningen sker i enlighet med föreningens stadgar och gällande lagstiftning.

Kan jag byta lägenhet inom Silver Life?

Om två personer eller par som redan bor på en enhet själva kommer överens om att byta lägenhet går det bra.

Kommer Silver Life att öppna fler enheter än de som ni hittills berättat om?

Ja, Silver Life planerar ett antal ytterligare enheter och tittar kontinuerligt på olika platser. Vi har väldigt höga krav på de platser vi utvärderar.

När planerar Silver Life att öppna?

Vi öppnar vår första enhet Nacka/Graninge under sommaren 2019. Därefter planeras öppning i Täby under 2020 och Upplands Väsby under 2021.

Om vi är ett par som bor i en lägenhet hos Silver Life och den ena får ett biståndsbeslut för vård-och omsorgsboende, kan vi fortsätta att bo tillsammans då?

Ja, självklart. Vi kommer att designa vårt vård-och omsorgsboende så att det blir möjligt.

Vad kostar det att bo på Silver Life?

När man flyttar in i någon av Silver Lifes lägenheter betalar man en obligatorisk medlemsavgift för mat, service och gemensamma lokaler. Avgifterna skiljer sig mellan våra enheter, mer information finner du under varje enhet.

Priset för en bostadsrätt eller hyresrätt hos Silver Life sätts i relation till vad övriga likvärdiga lägenheter i området kostar.

Flyttar man in i Silver Lifes vård- och omsorgsboende betalar man i vanlig ordning hyra för den lägenhet man nyttjar där och en fast matavgift. Man betalar också en omvårdnadsavgift till kommunen (max 1780kr/mån år 2015).

Har Silver Life någon åldersgräns?

Silver Lifes erbjudanden riktar sig främst till seniorer 60+. Vi har ingen övre åldersgräns.

Var planerar Silver Life framtida etableringar?

För tillfället koncentrerar vi oss på att etablera oss i ett område som går från Uppsala i norr, Västerås i väst och Nyköping i syd.

Måste man vara boende i den kommun Silver Life etablerar sig i för att få flytta in?

Nej, eftersom en lägenhet i Silver Life är som vilken lägenhet som helst är det upp till var och en som är intresserad att flytta in hos oss. Det är först om man är i behov av ett vård-och omsorgsboende som man får en relation till kommunen.