Silver Life samarbetar med IT Omsorg

Gemenskap, aktiviteter och service är Silver Lifes svar på ett bekvämt omsorgsboende. Som nystartad verksamhet står Silver Life inför spännande utmaningar när de under de kommande tre åren startar upp sina tre första enheter i Nacka, Täby och Upplands Väsby.

Enligt Silver Lifes Vice VD, Johan Emilsson blir en stabil IT-partner avgörande för en effektiv och framgångsrik organisation.

– Att IT fungerar och bidrar till en effektiv organisation och mer tid för våra boende är av yttersta vikt för vår framgång, menar Johan Emilsson.

Johan Emilsson, Silver Life
Johan Emilsson, vice VD Silver Life

Vilka utmaningar står ni inför?

– Vår största utmaning gäller vår mycket snabba uppskalning under en begränsad tidsperiod. Totalt handlar det om 150 nya medarbetare där IT är en verksamhetskritisk del, konstaterar Johan Emilsson.

Att kunna fokusera på kärnverksamheten ska alltid vara högst prioritet, fortsätter han. Där står IT-krångel ofta för en stor del av hindret för att skapa en effektiv verksamhet.

Vad blev avgörande när ni valde IT Omsorg som IT-leverantör?

– Vi kan, bör och ska alltid fokusera på vår kärnverksamhet som är service och omvårdnad. Att välja en IT-partner som kan kombinera ett stort kunnande inom IT och kommunikation såväl som en god förståelse för omsorgsbranschen blev avgörande för oss, säger Johan.

Han berättar att de genomförde ett anbudsprojekt med ett antal IT-företag där valet landade på IT Omsorg. Främst just tack vare IT Omsorgs spetskompetens inom omsorgsbranschen.

– Vi ser en unikitet i IT Omsorgs breda tjänsteutbud och kompetensområde. Vi ser att vi erbjuds hög service och förståelse i vår expansiva fas där krav ställs på en snabb och friktionsfri kommunikation.

Vi ser IT Omsorg som en partner som vi kommer att ha en lång relation och växa tillsammans med i framtiden, avslutar Johan Emilsson, Vice VD för Silver Life.

Läs mer