Silver Life får högsta betyg i Väsby Centrum

 

I projektet Fyrklövern i Upplands Väsby Centrum används ett innovativt poängsystem som uppmuntrar byggherrar till att bidra i kommunens strävan att bygga en modern stad.

En jury med oberoende experter bedömer hur väl byggföretagen lever upp till krav inom stadsmässighet, samarbete, innovation, lokaler och parkering.

Silver Life fick, tillsammans med tre andra byggherrar, högsta antal poäng av samtliga 15 deltagare i projektet.

Silver Life är ett livsboende som vänder sig till seniorer med varierande behov och efterfrågan av boende, service och omsorg. Silver Lifes livsboende består av bostäder för de aktiva och vård- och omsorgsboende för de med mer omfattande behov.

I bästa läge i Upplands Väsby centrum planerar Silver Life att uppföra 96 seniorbostäder samt ett vård- och omsorgsboende med 54 lägenheter, och publika lokaler i bottenplanet. Fastigheterna ligger i direkt anslutning till Väsby Centrums södra entré. Alessandro Ripellino Arkitekter har anlitats som projektets arkitekt.

När vi introducerade Poängsystemet hade vi stora förhoppningar att det skulle inspirera och uppmuntra byggherrar att skapa helt nya stadskvalitéer och koncept som blir till nytta för Väsbyborna. Silver Life är ett bra exempel på att systemet funkar”, säger Mattias Bohman, Kommunstyrelsens Ordförande i Upplands Väsby.

”Silver Life har på ett föredömligt sätt successivt utvecklat sin del av kvarteret Fyrklövern till en lysande arkitekturstjärna med vård- och omsorgsboende i absoluta centrum.” säger Örjan Wikforss, professor i arkitektur samt medlem i juryn.

”Vi är mycket glada över att ha fått ett så fint omdöme. För oss som är långsiktiga i Väsby är det av yttersta vikt att vårt boende för seniorer finns i en byggnad som vi, våra boende och Väsbyborna kan känna stolthet över”, säger Mats Sundbom, VD på Silver Life.

Läs mer