Privat äldreboende i Stockholm

Privat äldreboende i Stockholm

Silver Life erbjuder trygga, personliga och attraktiva boenden under åldrandets alla skeden. På våra privata äldreboende i Stockholm finns 54 välplanerade lägenheter i vacker miljö, inklusive parlägenheter. Även den som inte bor hos oss sedan tidigare är välkommen att söka plats.

Äldreboende med respekt och integritet 

Alla människor är unika, med unika önskemål och behov. När hemtjänst i det egna hemmet inte längre kan tillgodose behoven av vård och omsorg, är en flytt till vårt privata äldreboende ett naturligt steg. Fördelen med att bo på Silver Lifes seniorboende sedan tidigare är att steget till nästa boende inte blir så dramatiskt, eftersom platsen och människorna är densamma.

Silver Life Graninge

Vårt äldreboende är personligt utformat för att i största möjliga mån kunna tillgodose den boendes önskemål och behov. Här arbetar vi med stor flexibilitet vad gäller personliga önskemål om omsorg och aktiviteter, med stor respekt för individen, liksom en hög grad av återkoppling och samverkan med anhöriga. 

Tillsammans med den boende och närstående lägger vi upp en individuell plan, där uppföljning och utvärdering görs kontinuerligt.

Silver Lifes privata äldreboende:

 • Hemtrevliga, bekväma boenden med hög standard i hus med tilltalande fasader
 • Med en personlig kontaktperson och engagerad personal med tid för den boende, skapas trygghet och livskvalitet
 • Flexibilitet – Vi tillgodoser den boendes behov och önskningar i största möjliga mån
 • Vi värnar om respekt och integritet
 • Vi har flera forum för det sociala behovet
 • Den vackra omkringliggande miljön skänker värme och inspirerar till rörelse
 • All mat tillagas i vår egen kock i Silver Lifes restaurang
Villa Boberg, baksida

Kan jag få offentlig finansiering av Silver Lifes privata äldreboende?

För offentlig finansiering av vård- och omsorgsplats krävs ett biståndsbeslut från kommunen. Vi erbjuder plats till den som fått ansökan om vård- och omsorgsboende beviljad. 

 • Den som flyttar in i vård- och omsorgsboendet efter biståndsbeslutet betalar utöver hyran en nationellt fastställd omsorgsavgift om cirka 2000 kronor, samt en måltidsavgift
 • Om önskemål finns om att få flytta in i en lägenhet i vårt vård- och omsorgsboende utan biståndsbeslut är det också möjligt, då med privat finansiering
 • Utöver det som ingår i vård- och omsorgsbeslutet från kommunnen erbjuder möjlighet att köpa tilläggstjänster enligt egna önskemål
 • De som sedan tidigare bott i Silver Lifes seniorlägenheter och har erlagt medlemsavgift i Silver Life gör det inte längre efter flytt till vård- och omsorgsboende

Vi har enheter i skärgårdsmiljö i Nacka, citynära i Uppland Väsby och i vackra Näsby Slottspark i Täby

Varmt välkomna att kontakta oss för mer information eller för att ställa er i kö till en lägenhet hos oss!