< Alla nyheter

Så hittar du bästa demensboendet

29 november 2021

Silver Life blommor och godisOm en nära anhörig till dig har fått en demensdiagnos eller symptom på demens kan plötsligt livet vändas upp och ner. Många frågor och motstridiga känslor kan dyka upp om den sjuke skulle visa sig behöva flytta till ett demensboende. Men hur hittar man ett bra demensboende och vad är viktigt att tänka på?

Enligt Svenskt Demenscentrum kommer cirka 20 000–25 000 personer varje år att insjukna i demenssjukdomar såsom Alzheimers eller Lewy Bodys sjukdom. Demens innebär att hjärnans celler gradvis förtvinar och dör. Personen som drabbas kanske har svårt att självständigt klara av vardagen, blivit mycket glömsk eller fått förändrad tidsuppfattning.

På ett demensboende får den sjuke en lugnare och mer anpassad tillvaro

En flytt till ett särskilt demensboende är självklart en omställning för både den sjuke och anhöriga. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att på ett boende med rätt kompetens kan personen faktiskt få en lugnare tillvaro som passar de nya behoven. På demensboenden har personalen rätt utbildning för att ta hand om och stimulera personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Såväl boendemiljö som måltider och aktiviteter är omsorgsfullt anpassade för att passa de demenssjukas behov.

Ett biståndsbeslut från kommunen krävs för att få plats på boende

För att få plats på ett demensboende måste personen ha fått en demensdiagnos. Du behöver också ansöka om ett biståndsbeslut från kommunen där personen bor.

När du funderar på vilket boende du ska välja till din familjemedlem, kan du beakta dessa punkter:

Silver Life® erbjuder demensboende som präglas av respekt och omsorg

Vi på Silver Life® har en helhetssyn på åldrandet och erbjuder ett bekvämt demensboende med gemenskap, aktiviteter och omvårdnad i fokus. Våra serviceinriktade medarbetare är utbildade inom demens och somatik, och arbetar varje dag för att de boende ska känna trygghet, och få service och komfort. På våra olika vård- och omsorgsboenden tillhandahåller vi bland annat:

Flytt till vård- och omsorgsboende sker efter biståndsbeslut. Läs mer om vårt demensboende.

Välkommen att kontakta oss.