Om Silver Life

Vi har för ambition att utveckla Sveriges mest eftertraktade livsboende som erbjuder trygghet, service och komfort under det seniora livets alla skeden.

Silver Life bedriver service för trygghetsboende samt omvårdnad i vård- och omsorgsboende. Vår första etablering i Nacka öppnade under sommaren 2019, därefter invigde vi Täby i januari 2021 samt Upplands Väsby hösten 2021.

Medarbetare

Silver Life inledde sin verksamhet under 2019 och  rekryterar ca 50-tal medarbetare till vardera enhet. Se även vår jobbportal jobb.silverlife.se

Silver Life är medlem i Vårdföretagarna och följer kollektivavtal. Vi arbetar löpande med kompetensutveckling.

Silver Lifes ledning

Carl-Johan Westring, VD
E-post: cj.westring@silverlife.se

Fredrik Åkerman, ekonomiansvarig
E-post: fredrik.akerman@silverlife.se

Nadina Forsling, verksamhetsutvecklare
E-post: nadina.forsling@silverlife.se

Erik Hillelson, operativt ansvarig service
E-post: erik.hillelson@silverlife.se

Charlotta Lundberg, kommersiell chef
E-post: charlotta.lundberg@silverlife.se

Patricia Sjöblom, operativt ansvarig omsorg
E-post: patricia.sjoblom@silverlife.se

 

Silver Lifes styrelse

Maria Rankka, ordförande

Peje Emilsson

Per-Arne Blomqvist

Conni Jonsson

Harriet Vallberg

Leif Östling

Ägare

Silver Life AB ägs av Conni Jonsson, Leif Östling med familj, Peje Emilsson med familj samt ytterligare några delägare

Ekonomi

Alla Bolag finns ekonomisk information om Silver Life.

Brev från grundaren

Min övertygelse är att du ska ha rätt att under de aktiva åren som senior välja ett attraktivt boende, som samtidigt blir ett val av en framtida vård- och omsorgskedja den dag du behöver mer stöd. Silver Life erbjuder ett bekvämt, hälsofrämjande, aktivt, stimulerande och tryggt liv som äldre. Du som boende ska aldrig behöva lämna Silver Life för att du blir äldre eller drabbas av sjukdom.

Lång tradition av välfärdsföretagande

Min drivkraft är att göra det som är viktigt. 1999 startade jag Kunskapsskolan tillsammans med bl a tidigare utbildningsministern Per Unckel och nationalekonomen Nils Lundgren. Året därpå öppnade vi våra första fyra grundskolor. Våren 2018 är det drygt 25 000 elever som följer Kunskapsskolans pedagogiska koncept i sex länder. Skolornas viktigaste kännetecken är arbetssättet med en personligt utformad utbildning mot tydliga mål. Betygsresultaten visar att Kunskapsskolan når högre än genomsnittet för svenska skolor. Kunskapsskolan har också högre andel elever som går ut med betyg i alla ämnen, jämfört med landets genomsnitt, och de årliga nöjdhetsundersökningarna visar på stor uppskattning bland elever, föräldrar och anställda. Med Silver Life överför vi de positiva erfarenheterna från utvecklingen av Kunskapsskolan till att utforma morgondagens livsboende för seniorer. Ni kommer att efterfråga bättre kvalitet än vad som karaktäriserar dagens äldrevårdslösningar. Utgångspunkten för Kunskapsskolan var att göra en bred skola, tillgänglig för alla elever. Vi gick inte in på en marknad för rika och fina. På samma sätt öppnar Silver Life dörren för en bred målgrupp. Silver Life har uppmärksammats i tidningsartiklar och gensvaret har varit enormt. Äldrevård och omsorg engagerar djupt, speciellt i dessa tider med återkommande rapporter om missförhållanden och vanvård inom kommunal och entreprenadupphandlad vård. Silver Life är en attraktiv motpol till detta.

Din självklara rätt att välja

Sedan skolpengen infördes i Sverige 1992 har det skett en snabb utveckling av friskolor med olika inriktningar och konkurrensen har höjt kvaliteten. Jag förutser med stor tillförsikt en liknande utveckling inom äldreomsorgen. Lagen om Valfrihetssystem som infördes den 1 januari 2009 är ett stort steg mot utökat självbestämmande för den enskilda vårdtagaren. Silver Life kommer att kunna etableras och utvecklas där lokala valfrihetssystem gäller eller är på väg att introduceras. Målsättningen är att vår personligt anpassade omsorg ska få komma alla till del, på alla de sätt som kan behövas. Nu vill jag skapa Sveriges mest eftertraktade livsboende genom att knyta samman hela kedjan boende – tjänster – vård och omsorg. Jag hoppas du delar min vision om de goda åren som senior.

Peje Emilsson, Ordförande Silver Life, född 1946