Detaljplanen för Graninge har vunnit laga kraft

Backastad Omsorg och Silver Life tar nästa steg i sitt samarbete med att skapa ett nytt högkvalitativt boende för äldre i den fantastiska miljö som Graninge erbjuder. Detaljplanen medger ett vård-och omsorgsboende med 54 lägenheter samt 136 seniorlägenheter. Silver Life är ett livsboende som vänder sig till personer i senior ålder med varierande behov och…

Visning av Fyrklövern i Väsby centrum

I Upplands Väsby planerar vi för ett boende för den som uppskattar att ha nära till allt. I kommunen pågår framtagande av detaljplan över området Fyrklövern som ligger vid Upplands Väsby centrum där kommunens ambition är att få till en tät och levande stadskärna. Närheten till centrum med tillgång till affärer, caféer och service är…

Kjell Jönsson börjar på Silver Life

Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux tidigare VD Kjell Jönsson påbörjar idag en anställning som Senior Advisor hos Silver Life. Kjell Jönsson har mångårig erfarenhet av service, omsorg och vård för äldre. Förutom rollen som VD för SVPH har han även arbetat som sjukhusdirektör i Östersund. – Det känns mycket spännande att få bidra med min…

Detaljplanen för Silver Life i Upplands Väsby ute på samråd

När det ska byggas något nytt i en kommun behöver en detaljplan antas av kommunfullmäktige. I planen ska fastighetens utbredning avgöras, miljöpåverkan redovisas, parkeringsplatser säkras etc. Efter ett gott samarbete mellan Silver Life, Skanska och Upplands Väsby kommun har vi nu enats om ett förslag till detaljplan och nu är det dags för berörda Upplands…

Ny medarbetare på Silver Life!

Nu välkomnar vi Jinus Safavi som kvalitets- och uppstartsansvarig Jinus är utbildad sjuksköterska och har en gedigen bakgrund i äldreomsorgen där hon arbetat i över 20år, de senaste åren som driftchef. – Jag har under mina år i äldreomsorgen träffat tusentals äldre, och det genomgående budskap de förmedlat är vikten av att få leva ett…

Klart att Silver Life etablerar sig i Näsby Park, Täby

Klart att Silver Life etablerar sig i Näsby Park, Täby

Täby kommun, Silver Life och Niam har tecknat ett intentionsavtal om att tillsammans utveckla nya högkvalitativa boenden för äldre i Näsby Park. Silver Life är ett livsboende som vänder sig till seniorer med varierande behov och efterfrågan av boende, service och omsorg. Silver Lifes livsboende består av bostäder för de aktiva och vård- och omsorgsboende…

Detaljplan för Graninge, Nacka, ute på samråd

Glada nyheter till jul – nu  är den framarbetade planen för Graninge, Nacka, ute på samråd! Under perioden 22 dec 2014 – 31 jan 2015 finns det möjligheter för nackabor och andra berörda att  inkomma med synpunkter på hur området planeras med seniorlägenheter, vård- och omsorgsboende och huvudbyggnad med restaurang, gym etc. Går allt enligt…