Carl-Johan Westring

Ny VD för Silver Life

Styrelsen i Silver Life AB har utsett Carl-Johan Westring till ny verkställande direktör. Han tillträder den 1 oktober 2021.

”Vi är mycket glada över att kunna presentera Carl-Johan Westring som ny verkställande direktör för Silver Life AB. Han kommer att leda Silver Life i nästa fas av bolagets utveckling med breddning av erbjudandet och fortsatt expansion”, säger Maria Rankka, styrelseordförande i Silver Life AB.

Carl-Johan Westring har sedan 2010 varit verksam i olika chefsbefattningar inom EF Education First. Före dess var han konsult på McKinsey & Co. Han har bred erfarenhet av tjänste- och serviceproduktion och offentlig-privat samverkan i Sverige och internationellt.

”Jag är hedrad över möjligheten att tillsammans med alla kompetenta och dedikerade medarbetare på Silver Life bygga framtidens äldreomsorg. Silver Life är väl positionerat för att utveckla något helt nytt för den allt större delen av vår befolkning som är 65+, och som alla förtjänar ett aktivt och hälsosamt liv med en äldreomsorg i världsklass.”, säger Carl-Johan Westring, tillträdande verkställande direktör.

Kontakt
Maria Rankka, Styrelseordförande
Epost: maria.rankka@silverlife.se
Mobil: 070-201 11 44

Om Silver Life AB
Silver Life AB bedriver service för trygghetsboenden samt omvårdnad i vård- och omsorgsboende. Ambitionen är att utveckla Sveriges mest innovativa och eftertraktade livsstilsboende med trygghet, service och komfort under det seniora livets alla skeden.

För mer information om Silver Life AB se www.silverlife.se.

Läs mer