Förtursperioden i Upplands Väsby är igång

Försäljningen för Silver Lifes bostadsrätter Upplands Väsby inleddes i förra veckan med flera välbesökta informationsmöten.

Medlemmar i Silver Life har förtur till lägenheterna.
För att nyttja förturen behöver köpanmälan vara oss tillhanda senast den 15 februari

Läs mer på www.brflyckanivasby.se

Läs mer