Nyheter

Arkiv

Har Silver Life en gemensam kö för samtliga enheter?

13 oktober 2015

Ja, Silver Life har en gemensam kö som gäller till samtliga våra nyetableringar.

Läs hela inlägget →

Kan jag säga upp min köplats när som helst?

03 mars 2015

Ja

Läs hela inlägget →

Vad kostar det att stå i Silver Lifes kö?

500 kronor per hushåll och år. Om du väljer att betala med inbetalningskort tillkommer en administrativ avgift på 50 kronor.

Läs hela inlägget →

Kan jag överlåta mitt ködatum till andra personer i min familj? Hur går det i så fall till?

Ja, det går bra. Du måste då fylla i en överlåtelseblankett som vi skickar hem till dig.

Läs hela inlägget →

Behöver alla i familjen stå i kö eller gäller köplatsen flera?

Din förtur genom vårt kösystem gäller även för din familj: make/maka, registrerad partner, sambo.

Läs hela inlägget →

Vad har jag för plats i kön?

Din plats i kön avgörs av hur många ködagar du har. Om du är osäker på ditt antal ködagar är det bara att kontakta oss.

Läs hela inlägget →

Kan jag anmäla mig som intresserad till flera lägenheter inom samma enhet?

Ja, du har möjlighet att göra en förtursanmälan på upp till fem olika lägenheter per enhet.

Läs hela inlägget →

Vem får välja först om fler vill köpa eller hyra samma bostad?

Om det kommer in många förtursanmälningar på samma lägenhet kommer den som har högst antal ködagar att få välja först.

Läs hela inlägget →

Hur nyttjar jag min förtur?

När lägenheterna i våra nya enheter går ut till försäljning, eller i förekommande fall uthyrning, kommer de som står i vår kö få erbjudande om att anmäla intresse för de olika lägenheterna under en period på ca fyra veckor.

Läs hela inlägget →

Hur fungerar kön till de lägenheter som säljs eller hyrs ut för andra gången?

Silver Lifes kö gäller primärt för våra nyetableringar. Vid försäljning förmedlar vi gärna kontakt till de personer som står i vår kö. En förutsättning för att köpa lägenheten är att köparen behöver vara över 60 år samt medlem i Silver Life. För hyresrätter gäller antalet ködagar vid såväl inflyttning för första gången som vid de […]

Läs hela inlägget →