Detaljplanen för Silver Life i Upplands Väsby ute på samråd

När det ska byggas något nytt i en kommun behöver en detaljplan antas av kommunfullmäktige. I planen ska fastighetens utbredning avgöras, miljöpåverkan redovisas, parkeringsplatser säkras etc. Efter ett gott samarbete mellan Silver Life, Skanska och Upplands Väsby kommun har vi nu enats om ett förslag till detaljplan och nu är det dags för berörda Upplands Väsby-bor, föreningar, myndigheter mfl att få tycka till. Detta innebär att detaljplanen är utskickad på samråd, från den 1 juni till och med den 15 augusti. En viktig milstolpe för det fortsatta projektet!

Den som vill se samrådshandlingarna kan finna dem på kommunens hemsida

När samrådet är över bearbetas samtliga inkomna synpunkter och eventuella förändringar av planen genomförs. Därefter går planen ut på granskning innan den går vidare till kommunfullmäktige för beslut. Går allt enligt tidplan fattas beslut i kommunfullmäktige tidigt 2016.

 

 

Fler nyheter