Detaljplanen för Graninge har vunnit laga kraft

Backastad Omsorg och Silver Life tar nästa steg i sitt samarbete med att skapa ett nytt högkvalitativt boende för äldre i den fantastiska miljö som Graninge erbjuder.

Detaljplanen medger ett vård-och omsorgsboende med 54 lägenheter samt 136 seniorlägenheter.

Silver Life är ett livsboende som vänder sig till personer i senior ålder med varierande behov och efterfrågan av boende, service och vård. Silver Lifes livsboende består av bostäder för de aktiva och vård-och omsorgsboende för de som behöver mer omsorg och vård.

 

  • Att ta nästa steg i utvecklingen av Silver Life i Graninge känns väldigt motiverande, säger Mats Sundbom, VD på Silver Life. Vi går nu in i ett konkret byggprojekt som ger oss möjligheten att öppna Sveriges första Silver Life-anläggning i Nacka under 2017.
  • Vi ser fram emot att påbörja byggprojektet med vårdboende och lägenheter och vill passa på att tacka Nacka kommun för det fantastiska samarbete vi haft vid framtagande av detaljplanen på Graninge, säger Henry Fors, VD på Backastad Omsorg.
  • Det är ett nytt koncept för äldres boende som nu etableras i Graninge. En sammanhängande boendekedja som kommer att skapa ett livsstilsboende utöver det vanliga och öka valfriheten för de äldre, säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande i Nacka kommun.

Läs mer