< Alla nyheter

Detaljplanen för Graninge har vunnit laga kraft

20 januari 2016

Backastad Omsorg och Silver Life tar nästa steg i sitt samarbete med att skapa ett nytt högkvalitativt boende för äldre i den fantastiska miljö som Graninge erbjuder.

Detaljplanen medger ett vård-och omsorgsboende med 54 lägenheter samt 136 seniorlägenheter.

Silver Life är ett livsboende som vänder sig till personer i senior ålder med varierande behov och efterfrågan av boende, service och vård. Silver Lifes livsboende består av bostäder för de aktiva och vård-och omsorgsboende för de som behöver mer omsorg och vård.