Detaljplan för Graninge, Nacka, ute på samråd

modell_11Glada nyheter till jul – nu  är den framarbetade planen för Graninge, Nacka, ute på samråd! Under perioden 22 dec 2014 – 31 jan 2015 finns det möjligheter för nackabor och andra berörda att  inkomma med synpunkter på hur området planeras med seniorlägenheter, vård- och omsorgsboende och huvudbyggnad med restaurang, gym etc.

Går allt enligt plan kan detaljplanen antas i Nacka kommunfullmäktige under hösten 2015, byggstart direkt därefter och invigning tidigt 2017.

 

För den som vill veta mer om samrådet och den fortsatta planprocessen finns mer material på Nacka kommuns hemsida.

Läs mer