< Alla nyheter

Hur fungerar kön till de lägenheter som säljs eller hyrs ut för andra gången?

03 mars 2015

Silver Lifes kö gäller primärt för våra nyetableringar.

Vid försäljning förmedlar vi gärna kontakt till de personer som står i vår kö. En förutsättning för att köpa lägenheten är att köparen behöver vara över 60 år samt medlem i Silver Life.

För hyresrätter gäller antalet ködagar vid såväl inflyttning för första gången som vid de tillfällen någon flyttar ut.