< Alla nyheter

Måste man vara boende i den kommun Silver Life etablerar sig i för att få flytta in?

24 februari 2015

Nej, eftersom en lägenhet i Silver Life är som vilken lägenhet som helst är det upp till var och en som är intresserad att flytta in hos oss. Det är först om man är i behov av ett vård-och omsorgsboende som man får en relation till kommunen.