Information om Silver Life

Silver Lifes omsorgsboenden har övertagits av Stiftelsen Stockholms Sjukhem. Medlemsverksamheten avvecklas och inga nya boenden kommer att utvecklas.

Silver Lifes vård- och omsorgsboenden​

Kärnan i Silver Lifes verksamhet har varit omsorgsboendena. Stockholms Sjukhem tog den 2 april 2024 över Silver Lifes omsorgsboenden i Näsby Slottspark i Täby och i Graninge Strand i Nacka.  ​För att läsa mer om boendena eller ställa dig i kö, hittar du mer information på Stockholms Sjukhems webbsida, klicka här. ​
Sedan tidigare har driften av Silver Lifes omsorgsboende i Upplands Väsby övergått i Upplands Väsby kommuns regi.

Silver Lifes lokala seniorverksamheter

I samband med att kärnan i Silver Lifes verksamhet – omsorgsboendena – övergår i annan regi avvecklas också Silver Lifes lokala medlemsverksamhet i Täby, Nacka och Upplands Väsby. 

Medlemskö

Silver Life kommer inte att utveckla några nya senior- och trygghetsboenden. Vi rekommenderar att man ställer sig i kö till Villa Nest. Villa Nest driver idag ett trygghetsboende i Täby och är i färd med att bygga ett till, och har planer på fler senior- och trygghetsboenden runt Stockholm. Att stå i kö hos Villa Nest är kostnadsfritt. Du kan besöka Villa Nests hemsida här.

För frågor om ovanstående kan vår medlemsservice kontaktas via info@silverlife.se.​

För mer detaljerad information se artiklarna nedan.